اکوکاردیوگرافی قلب جنین

اکوی قلب جنین قادر به بررسی سلامت قلب جنین و تشخیص ناهنجاری های احتمالی ساختاری و ریتم قلب میباشد تا در صورت بروز چنین مواردی بهترین اقدام در سریعترین زمان ممکن صورت بگیرد
موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مردانی با همکاری فلوشیپ تخصصی قلب جنین، مفتخر است که این خدمت ارزشمند را با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه سونوگرافی ارائه مینماید