حدود یک درصد از نوزادان با ناهنجاری قلبی جنینی متولد می‌شوند که بنا بر تحقیقات یکی از نقص عضوهای شایع هنگام تولد است. برای به حداقل رساندن نقص قلبی در هنگام تولد، سلامت جنین باید در دوران بارداری بررسی شود و هرگونه مشکلی هرچه زودتر در هنگام بارداری تشخیص داده شود. اکوکاردیوگرافی جنینی یا همان اکو قلب جنین یکی از آزمایش‌هایی است که پزشک شما وقتی به چیزی در مورد قلب جنین مشکوک شود دستور انجام آن را می‌دهد. در این مقاله درباره اکو قلب جنین و این‌که چگونه به تشخیص ناهنجاری و خطرات متعاقب آن کمک می‌کند می‌خوانید.