سونوگرافی یا اولتراسون پزشکی

یک جور تکنیک تصویربرداری تشخیصی است که براساس استفاده از امواج ماوراءصوت، با تواتری بیشتر ازحد شنوایی انسان صورت می پذیرد. تصاویر اولتراسون، سونوگرام گفته شده و از طریق فرستادن امواج اولتراسون، بوسیله پروب، بداخل بافت؛ ساخته می شوند.

دستگاه استفاده شده در این مجموعه سونوگرافی RS85 2018

این دستگاه آخرین مدل از کمپانی سامسونگ مدیسون که طی چندین ماه اخیر در دنیا توصیه شده است ، آپشن هایی را ارائه کرده است  که گرچه در برخی از آنها به تنهایی و جداگانه در آخرین مدل های سایر برندهای برتر دنیا وجود دارند ولی تجمیع این آپشن ها (به لطف ویژگی سخت افزاری بسیار قوی) این مدل را از سایر دستگاه های سونوگرافی کاملا متمایز کرده است.

کیفیت بالای تصویر 2D با توجه به قابلیت سخت افزاری بالا و پروب های single crystal و  با بهره برداری از آپشن های

s-harmonic , clear vision باعث بالا بردن کیفیت تصاویر و جذف آرتیفکت های و نویز تصاویر شده و در تمام زمینه های سونوگرافی (بارداری و جنرال ) کیفیت بسیار بالای تصاویر را موجب شده است.

قابلیت های smart 4D , crystal vue , realisitic , natural vue  در زمینه تصویر برداری 3D,3D جنین و خصوصا اکوکاردیوگرافی قلب جنین بسیار کمک کننده است.

قابلیت arterial analysis , mv-flow در بررسی کالر دالپر عروق کاروتید و رنال و سایر احشا دقت بسیار بالای این دستگاه را مصبب شده است.

قابلیت mv-flow  به تنهایی در ثبت جریان خون پاین عروق کاروتید و رنال و سایر احشام دقت بسیار بالای این دستگاه را مصبب شده است.