پانورکس و سفالومتری دیجیتال

بهبود کیفیت تصاویر

تصاویر دیجیتالی با کمک الگوریتم های ریاضی می توانند به نحوی تغییر یابند که حجم خاکستری pixel های تشکیل دهنده تصویر بهبود پیدا کند . این الگوریتم های ریاضی می توانند باعث بهینه کردن رادیوگرافی شوند به طوریکه بتوان اطلاعات مورد نیاز را ، استخراج کرد . بهینه ساختن تصویر می تواند حتی به معنی پوشاندن نقاطی از تصویر باشد که به نظر اپراتور ضروری نیست . در نتیجه اطلاعات نسبت به رادیوگرافی اولیه کاهش هم ، می یابد . بنابراین می توان با تغییراتی اندک بر روی تصویری با کیفیت بد که در سفالومتری مبتنی برفیلم نیاز به تکرار عکسبرداری دارد، آنرا بهینه نمود و در نتیجه نیاز به تابش مجدد به بیمار حذف گردد . همچنین با استفاده از فیلم و پلان سریعتر و به همراه تکنیکهای بهینه سازی تصویر می توان تابش اشعه را تا حد قابل توجهی کم نمود .

دستگاه استفاداه در این مجموعه یکی از جدیدترین دستگاه های موجود در جهان می باشد دستگاه VILLA 2018

ژنراتور فرکانس بالا 200 khz (بالاترین فرکانس در بین دستگاههای موجود در دنیا) و اطمینان از کاهش میزان دوز اشعه جذبی توسط بیمار با حفظ کیفیت تصاویر.

کمترین زمان اسکن در بین تمامی دستگاههای موجود در دنیا (13/8 ثانیه  SCAN TIME)  و در نتیجه بهبود کیفیت تصاویر بابت کاهش بهم ریختگی تصاویر ناشی از ناواضحی حرکتی.

استفاده از تکنولوژی سنسور CCD با سنتیلاتور CSI  با بهترین کیفیت تصاویر.

سایز پیکسل 27 میکرو متر با بیشترین رزولوشن در دنیا.

بالاترین رزولوشن سنسور در دستگاههای موجود دنیا 18.5 LP/MM

دارای بالاترین رنج دینامیکی AD/C=16BIT

مولتی موتورایز و پوشش دهی انواع مورفولوپی

کولیماتور اتوماتیک.

پوزیشن دهی راح بسیار با استفاده از 2 دسته لیزر نوری.

امکان ثبت تصاویر بر روی CD  یا DVD  و قابلیت تغییر دانسیته و کنتراست توسط پزشک معالج به همراه نرم افزار مربوطه.

IMPLANT SIMULATION برشهای مقطعی از فک جهت اجرای ایمپلنت.