روز: آگوست 31, 2019

تست غربالگری نوزادان، انجامش ضروری است؟

با استفاده از «تست‌های غربالگری نوزادان» می‌توان از سلامت فرزند مطمئن شد. در ابتدا لازم است تعریفی در خصوص غربالگری ارائه شود. غربالگری به روش‌هایی […]

همه چیز درباره غربالگری نوزادان (2)

بیماریهایی که در این غربالگری مورد تشخیص قرار می گیرد، عبارتند از: 1- اختلالاتی که براساس اندازه گیری جرم مولکولی مواد با استفاده از تکنیک […]