نویسنده: saeid

باقی ماندن جفت یا بقایای حاملگی پس از زایمان

خروج جفت از رحم اگر بارداری، زایمان و تولد کودک شما به خوبی پیش رفته باشد، می‌توانید خودتان انتخاب کنید که مرحلۀ سوم زایمان چگونه انجام گیرد. […]