دسته: مقالات

کاربرد سونوگرافی در دوران بارداری

کاربرد سونوگرافی در دوران بارداری کاربرد سونوگرافی در دوران بارداری بسیار آشکار است . در حقیقت دوران بارداری یکی از دورانی است که نیاز به […]

تشخیص تاریخ زایمان بر اساس سونوگرافی

تاریخ زایمان بر اساس سونوگرافی تعیین سن حاملگی با سونوگرافی تا چه میزان دقیق است؟ آیا راهی دقیق تر از سونوگرافی وجود دارد تا بتوان […]

سونوگرافی پستان در تهران پارس

سونوگرافی پستان در تهران پارس  سونوگرافی برست چیست ؟مراکز سونوگرافی  سینه در تهرانپارس کدامند ؟آیا می توان سونوگرافی سینه را در زمان پریود انجام داد؟  […]