دسته: مقالات

بعد از افتادن بند ناف نوزاد چه کنیم؟

بعد از افتادن بند ناف نوزاد چه کنیم؟ برای اینکه ناف نوزاد بعد از افتادن بند ناف عفونت نکند بهتر است به این موارد توجه کنید: پدیده […]

دلیل انجام آزمایشات بیشتر پس از غربالگری سه ماهه اول بارداری چیست؟

دلیل انجام آزمایشات بیشتر پس از غربالگری سه ماهه اول بارداری چیست؟   غربالگری سه ماهه اول یک غربالگری معمولی است که هیچ خطری برای […]

تفسیر عدد سونو NT در غربالگری مرحله اول:

تفسیر عدد سونو NT در غربالگری مرحله اول: بطور کلی عدد NT در کودکانی که اختلالات کروموزومی دارند، افزایش می یاید. NB همان استخوان بینی است […]

آزمایش‌های غربالگری

آزمایش‌های غربالگری سونوگرافی NT و آزمایش‌های خون سه ماهۀ اول بارداری که اغلب به طور همزمان انجام می‌شود، غربالگری سه ماهۀ اول بارداری نام دارد. آزمایش‌های غربالگری […]

آزمایش های تشخیصی بیماری های پستان

آزمایش های تشخیصی بیماری های پستان دو آزایش اصلی ورد استفاده برای تشخیص بیماری های پستان ماوگرافی و سونوگرافی می باشد. در برخی موارد تصویربرداری رزونانس […]