دسته: مقالات

آزمایش‌های غربالگری

آزمایش‌های غربالگری سونوگرافی NT و آزمایش‌های خون سه ماهۀ اول بارداری که اغلب به طور همزمان انجام می‌شود، غربالگری سه ماهۀ اول بارداری نام دارد. آزمایش‌های غربالگری […]

آزمایش های تشخیصی بیماری های پستان

آزمایش های تشخیصی بیماری های پستان دو آزایش اصلی ورد استفاده برای تشخیص بیماری های پستان ماوگرافی و سونوگرافی می باشد. در برخی موارد تصویربرداری رزونانس […]

زندگی دختری که با سندرم داون به مدرسه عادی می‌رود!

دغدغه مشترک همه مادران باردار در سراسر جهان به دنیا آوردن نوزادی سالم است. سالم بودن نوزاد بسیار مهم‌تر از جنسیت او و یا زیبایی‌اش […]